Vervolg blad 3
meer foto's in het fotoboek

Nu begint het werk voor Tachyon Motorsport: remmen
en wielophanging.
De motor is geplaatst.
Zelf het dash-board gemaakt. Er zitten toch nog veel knoppen aan.