Verhaal over de bouw
van de Morgan
tot Race auto,
meer foto's in
het fotoboek